Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Movie Review - The Terror Live

I was wondering-while watching this movie-, what is it that i find so fascinating about Korean motion pictures? Could it be the plot, the script, the story development, the director's skill, perhaps the actors themselves?..It is simpler than that.

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014