Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Desperation

                                                  No one knows, when it snows
                                           how does winter fake a smile to stay alive


"Breathings", by YourForgiveness

When your candle light will cling to darkness
and your frozen lung thaw in despair