Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013


Lupe Velez in a publicity photo for The Broken Wing (1932)

As long as my ill fate is conjured away by the truth of your gaze


i will be hatching nests in love's cluster

knitted with the ink of your eyes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου